Saturday, 17 September 2011

Will I jinx it now I wonder?

Another Christmas present. I am getting a good go. I liked this singing angel, and on sale from our favorite sewing store. Sewandsow.

Enda en julegave. Jeg er kommet godt igang. Jeg likte denne syngenede engelen, og den var på salg også fra vår alles favoritt sy-butikk. Sewandso.
Here is the batch I bought. All on sale. And all will be christmas presents. We will see who gets who as it is not yet decided upon. I feel like I will actually be done this year before Christmas Eve;)

Her er det jeg kjøpte. På salg. Og alt vil bli til julegaver. Vi får se hvem som får hva, siden jeg har ikke bestemt meg enda. Jeg tror jeg faktisk kan bli ferdig før julaften iår.

No comments: